Kurikulum

  • 1

    Dobrodošli u nano stručne aktivnosti - Kontrolna (akvizicijska) premija/akvizicijska premija tržišnih učesnika (MPAP)

    • Dobrodošli u nano stručne aktivnosti - Kontrolna (akvizicijska) premija/akvizicijska premija tržišnih učesnika (MPAP)

    • Kontrolne (akvizicijske) premije/akvizicijska premija tržišnih učesnika (MPAP)

    • Kontrolne (akvizicijske) premije/akvizicijska premija tržišnih učesnika (MPAP)

Jednokratno plaćanje za 30 dana pristupa sadržaju.

Predavač

Andrew Strickland

G. Strickland je trenutno konsultant kod Scrutton Bland Chartered Accountants (UK). Stekao je oznaku FCA (Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales [“ICAEW”] i magistrirao je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Kembridžu. G. Strickland je član FCA i član Odbora za procene kod ICAEW, završivši BV101 & BV102. Naučni članci u vezi poreza i procena kao i članak o kontrolnim premijama koje je napisao g. Strickland objavljeni su u magazinu “Taxation” u Velikoj Britaniji; članak o premiji ponude i njenoj zloupotrebi za određivanje manjinskih popusta (koautor Bob Dohmeyer) je objavljen u Business Valuation Update (SAD); takođe redovno doprinosi sadržaju biltena koji izdaje Odbor za procene a koji je namenjen ICAEW članovima. Održao je nekoliko prezentacija o kontrolnim premijama na godišnjim ICAEW i IPCPL konferencijama za procene, kao i studiju slučaja procene privatne kompanije. G. Strickland je aktivan član Edukativnog odbora iiBV-a a trenutno je Predsedavajući pomenutog odbora.